Lĩnh vực hoạt động

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Thiết kế là quá trình tạo ra hệ thống các bản vẽ, các tiêu chí, chỉ tiêu của dự án bằng thuyết minh; phản ảnh sự hợp lý về mặt kỹ thuật,...
THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

THẨM TRA THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Thẩm tra thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được nhà nước quy định rất...
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Giúp Chủ Đầu Tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó...
TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một nhà thầu thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công...
TỐI ƯU HÓA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

TỐI ƯU HÓA KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Trong những năm gần đây (từ năm 2008 trở lại), mỗi khi thực hiện đầu tư dự án xây dựng công trình chủ đầu tư nào cũng nghĩ đến việc tiết...
QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH

QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH

Giúp cho Chủ đầu tư, chủ nhà hiểu rõ hiện trạng và chất lượng của ngôi nhà cần sửa chữa cải tạo hoặc nâng tầng, từ đó đưa ra quyết...
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0989506015