CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TST

TST CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Mục đích

- Giúp cho Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu xác định rõ tính chất cơ lý và chỉ tiêu kỹ thuật của các vật liệu xây dựng như: Bê tông cốt thép, cát, đá, xi măng…

- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng LAS-XD 1195 chúng tôi được Bộ Xây dựng cho phép thực hiện các phép thử sau:

· Thí nghiệm cơ lý xi măng

· Xác định chỉ tiêu cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng

· Thử cốt liệu bêtông và vữa

· Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng

· Kiểm tra thép xây dựng

· Thí nghiệm bê tông nhựa

· Thí nghiệm nhựa Bitum

· Các thử nghiệm tại hiện trường

· Thí nghiệm vữa xây dựng

· Thí nghiệm chi tiêu cơ lý gạch xây

· Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong xây dựng.

Thiết bị thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm với nhiều Thiết bị thí nghiệm

Máy kéo thép 200T

Máy nén Bê tông 100T

Máy siêu âm bê tông

Máy dò cốt thép

Súng bật nẩy

Máy khoan mẫu bê tông hiện trường

Cân điện tử chính xác 0,01g

 

Đồng hồ đo chuyển vị chính xác 0.01mm

 

Thiết bị trắc đạc

Lò sấy

 

Máy đo điện trở đất

Và một số thiết bị khác phục vụ cho công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lựong công trình.

Thống kê

MẠNG XÃ HỘI