CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TST

TST CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

Mục đích của thẩm tra thiết kế xây dựng

Hiện nay do nhiều yếu tố khách mà chủ đầu tư không thể thực hiện công việc thẩm tra thiết kế, như vậy chủ đầu tư cần tìm một bên trung gian chuyên làm công việc thẩm tra thiết kế để đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Nắm bắt được nhu cầu đó, công ty Cồ phần Đầu Tư Xây Dựng TST đã cho ra đời dịch vụ thẩm tra thiết kế uy tín và chất lượng khu vực HCM.


Thẩm tra là công việc kiểm tra dự án xem làm đúng hay sai, có phù hợp hay không. Kết quả thẩm tra phải được lập thành báo cáo trong đó nêu ra những nhận định chỗ nào đúng hoặc chỗ nào sai và những kiến nghị, góp ý về công việc đã thẩm tra. Thẩm tra là công việc của Tư vấn (gọi là Tư vấn thẩm tra) tức là làm thuê cho Chủ đầu tư thông qua hợp đồng.


Thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở cho công tác thẩm định.

 


 

Vậy thẩm tra thiết kế là gì ?


- Thẩm tra là kiểm tra về mặt thiết kế, kết cấu, tính an toàn và ổn định của công trình là chính.
- Thẩm tra do đơn vị có đăng ký hành nghề tư vấn thực hiện yêu cầu phải thông thạo chuyên môn kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ thẩm tra.
- Phí thẩm tra được gọi là chi phí do đơn vị tư vấn hưởng, thường bằng khoảng 10% chi phí thiết kế


Công trình được thẩm tra khi chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực để thẩm định toàn bộ. Khi đó, Chủ đầu tư được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự toán công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt.


Tuỳ theo Chủ đầu tư, việc thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán có thể thực hiện đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3 nêu trên.


Mọi nhu cầu về thẩm tra thiết kế, quý khách hàng vui lòng xem chi tiết tại đây nhé : Mục đích của thẩm tra thiết kế xây dựng

Thống kê

MẠNG XÃ HỘI